Rímskokatolícka farnosť
Veľký Lapáš
Cirkevný kalendár: Andrej, Svorad a Benedikt, pustovníci
Meniny má: Bohuslav